Japan 2018

20180426-DSC_6446.jpg
Sakahogi. House along the train tracks. April 26, 2018