Japan 2018

20180423-DSC_5683.jpg
Tokyo - Ginza. Shabu-shabu (hot pot) restaurant. April 23, 2018