Print Bookmark

Reports


 #   Report Name   Description 
1. Source Listing ID, Title, Short Title 
2. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
3. Changed persons in the last 30 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 30 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 30 days, sorted on the last change date 
4. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
5. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
6. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
7. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
8. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
9. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
10. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
11. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
12. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
13. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
14. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
15. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
16. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
17. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
18. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
19. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
20. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
21. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
22. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
23. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
24. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
25. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
26. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
27. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
28. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
29. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
30. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
31. families with missing partners families with missing partners  
32. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
33. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
34. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
35. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
36. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
37. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
38. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
39. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
40. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
41. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
42. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
43.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
44. Families sorted according to number of children  
45. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
46. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
47. families: husbands families: husbands  
48. families: wifes families: wifes  
49. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
50. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
51. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
52. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
53. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
54. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
55. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
56. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
57. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
58. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
59. Media statistics Media statistieken 
60. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
61. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
62. Levende Swier's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
63. Levende Zeutenhorst's Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
64. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
65. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
66. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
67. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
68. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
69. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
70. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
71. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
72. Places with no people attached Plaatsen waar geen mensen aan gekoppeld zijn 
73. Places sorted from biggest entity to smallest  
74. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
75. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
76. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
77. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
78. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
79. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
80. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
81. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
82. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
83. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
84. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
85. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
86. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
87. Frequency of names Frequentie van namen 
88. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources