Reports


 #   Report Name   Description 
1. Source Listing ID, Title, Short Title 
2. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
3. Changed persons in the last 30 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 30 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 30 days, sorted on the last change date 
4. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
5. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
6. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
7. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
8. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
9. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
10. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
11. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
12. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
13. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
14. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
15. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
16. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
17. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
18. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
19. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
20. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
21. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
22. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
23. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
24. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
25. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
26. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
27. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
28. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
29. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
30. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
31. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
32. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
33. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
34. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
35. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
36. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
37. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
38. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
39. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
40. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
41. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
42. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
43. families with missing partners families with missing partners  
44. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
45. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
46. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
47. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
48. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
49. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
50. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
51. families: individuals with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
52. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
53. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
54. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
55. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
56. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
57. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
58.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
59. Families sorted according to number of children  
60.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
61. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
62. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
63. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
64. Families: Twins Families: Twins  
65. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
66. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
67. families: husbands families: husbands  
68. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
69. families: wifes families: wifes  
70. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
71. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
72. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
73. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
74. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
75. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun mother maar waar de vader mist 
76. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende mother 
77. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
78. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
79. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
80. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
81. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
82. Ages of people when they died Leeftijden van overleden personen 
83. Age of people when they died leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen 
84. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother 
85. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.  
86. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) 
87. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
88. Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn.  
89. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
90. Media statistics Media statistieken 
91. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
92. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
93. Levende Swier's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
94. Levende Zeutenhorst's Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
95. People without any dates Mensen zonder enige datums 
96. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
97. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
98. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
99. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
100. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
101. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
102. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
103. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
104. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
105. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde last_name 
106. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
107. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
108. Places sorted from biggest entity to smallest  
109. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
110. Couples having the same names Partners die dezelfde namen hebben 
111. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles without names - occurring titles with frequency  
112. individuals: titles with corresponding names  individuals: titles with corresponding names  
113. Sources with frequency and persons, ordered by sources  Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen 
114. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
115. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. 
116. individuals with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
117. sources without any citations Bronnen zonder enige citaten 
118. individuals who died on their birthday individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth)  
119. individuals: events: emigrated persons Mensen die geemigreerd zijn.  
120. sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam 
121. individuals: events: occupations with names  Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen 
122. individuals: events: occupations without names (including frequency)  Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep  
123. individuals: events: occuring occupations ordered on frequency  Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.  
124. individuals: events: residences with associated names Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde.  
125. sources: citations with associated individuals, ordered by citation text Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.  
126. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
127. sources with notes, including note contents  Bronnen met notities, inclusief de inhoud 
128. individuals with associated notes  personen met geassocieerde notities 
129. Unused place names Ongebruikte plaatsnamen 
130. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
131. List eventypes List even types with eventypeID 
132. Families with only one spouse and no children Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) 
133. Children with a different Metaphone than their father Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan. Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father 
134. Number of children a man fathered Het aantal kinderen die een man voorbracht 
135. Frequency of names Frequentie van namen 
136. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
137. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources